Testování a diagnostika

Ať už je cílem pravidelného tréninku zvyšování celkové kondice a fyzické odolnosti, udržení dobrého zdravotního stavu nebo zlepšení výkonnosti v konkrétní disciplíně, je potřeba tomuto cíli trénink individuálním způsobem přizpůsobit. Základem pro sestavení efektivního tréninkového programu je vytvoření individuálních pásem tréninkových intenzit - tzv. tréninkových zón, pomocí kterých lze trénink nastavit a řídit tak, aby měl požadovaný účinek a vedl k setrvalému zlepšování těch schopností, které jsou pro naplnění individuálního cíle zásadní. Jedním z nejspolehlivějších způsobů určení tréninkových zón, ale i metabolických prahů (aerobního a anaerobního prahu) je stanovení tzv. laktátového profilu. Jde o křivku závislosti koncentrace laktátu v kapilární krvi na intenzitě zatížení (watty, tepová frekvence, rychlost, tempo). Laktátový profil je ukazatelem toho, jak organismus metabolicky funguje při různých intenzitách zatížení. Proto je stanovení laktátového profilu těžištěm naší diagnostické činnosti. Opakované stanovení laktátového profilu může navíc poskytovat velmi dobrou zpětnou vazbu o vývoji kondice a změnách výkonnosti.

Stanovení laktátové křivky (laktátového profilu) spočívá v absolvování několika (zpravidla 5 až 7) několikaminutových (zpravidla 6 až 10 minut, na trenažerech 4 minuty) intervalů s pauzou 1 minuta na odběr malého vzorku krve (5 µl) z ušního lalůčku ke stanovení koncentrace laktátu v kapilární krvi. Intenzita zátěžových intervalů se rovnoměrně stupňuje od velmi nízké (podprahové) u prvního intervalu, až po submaximální (nadprahovou) u intervalu posledního.


Objednávky:+420 608 952 479
E-mail: utb@ultratrainingbrdy .cz