Rehabilitace a regenerace

Zaměřujeme se především na diagnostiku a kompenzaci svalových dysbalancí a posturálních poruch u běžců a cyklistů. Nedostatky v celkovém držení těla a postavení jednotlivých tělesných segmentů se snažíme odstranit pomocí speciálních kompenzačních a posilovacích cvičení. 

Součástí komplexní péče o pohybový aparát jsou i masáže. Celková masáž, která zpravidla zahrnuje dolní končetiny, záda a šíji trvá 90 minut. Částečná masáž, která je většinou zaměřená na dolní končetiny nebo záda a šíji trvá přibližně 45 minut. Je však možné zaměřit masáž na konkrétní problematické partie a přizpůsobit její délku.

Službu je možné kombinovat s osobním tréninkem, příp. s jinou službou. 


Objednávky:+420 608 952 479
E-mail: utb@ultratrainingbrdy .cz